DYŻURY NAUCZYCIELI STUDIUM WFIS .

  

DYŻURY

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Semestr letni roku akademickiego 2021/2022

 

Kierownicy Studium WFiS

Kierownik

dr Janusz Przybylski

janusz.przybylski@ump.edu.pl

600-99-33-77

środa

czwartek

 

15:30-16:00

15:30-16:00

Z-ca Kierownika ds. dydaktycznych

dr Paweł Kowalski

pawel.kowalski@ump.edu.pl

660-541-388

poniedziałek

wtorek

 

16:15-17:00

10:45-11:15

Z-ca Kierownika ds. sportu

mgr Dominik Wiczyński

dominik.wiczynski@ump.edu.pl

506-159-042

wtorek

piątek

 

19:00-19:45

13:30-14:15

 

Nauczyciele akademiccy

Mgr Aleksandra Ambrosius

aleksandraambrosius@ump.edu.pl

505-126-816

poniedziałek

10:30-11:15

środa

10:30-11:15

Mgr Helena Hasińska

hhasinska@ump.edu.pl

512-287-453

poniedziałek

14:30-15:15

czwartek

18:15-19:00

Mgr Małgorzata Kowalska

malgorzata.kowalska@ump.edu.pl

602-886-858

środa

11:15-12:00

czwartek

9:00-9:45

Mgr Małgorzata Kubiak

malgorzata.kubiak@ump.edu.pl

500-716-801

poniedziałek

18:15-19:00

piątek

15:45-16:30

Dr Katarzyna Maciałczyk-Paprocka

paprocka@ump.edu.pl

607-889-784

wtorek

11:15-12:00

czwartek

17:45-18:30

Mgr Marlena Mielcarek

mmielcarek@ump.edu.pl

604-917-608

poniedziałek

16:00-16:45

czwartek

9:00-9:45