DYŻURY NAUCZYCIELI STUDIUM WFIS .

  

DYŻURY

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022

 

Kierownicy Studium WFiS

Kierownik

dr Janusz Przybylski

 

wtorek

piątek

12:30–13:00

13:00-13:30

Z-ca Kierownika ds. dydaktycznych

dr Paweł Kowalski

 

środa

piątek

11:30-12:00

14:15-15:00

Z-ca Kierownika ds. sportu

mgr Dominik Wiczyński

 

poniedziałek

czwartek

15:45-16:30

15:45-16:30

 

Nauczyciele akademiccy

Mgr Aleksandra Ambrosius

 

środa

13:45-14:30

czwartek

10:00-10:45

Mgr Helena Hasińska

 

Wtorek

16:00-16:45

Czwartek

18:15-19:00

Mgr Małgorzata Kowalska

 

Poniedziałek

13:45-14:30

Czwartek

10:00-10:45

Mgr Małgorzata Kubiak

 

Poniedziałek

16:45-17:30

Piątek

20:15-21:00

Dr Katarzyna Maciałczyk-Paprocka

 

Poniedziałek

11:15-12:00

Wtorek

18:30-19:15

Mgr Marlena Mielcarek

 

Środa

14:15-15:00

Czwartek

11:30-12:15