skład osobowy

Kierownik
starszy wykładowca
dr n. biol. Janusz Przybylski
tel. 600-99-33-77
janusz.przybylski@ump.edu.pl

Janusz Przybylski

Z-ca Kierownika ds. dydaktycznych
starszy wykładowca
dr n. o zdr. Paweł Kowalski
tel. 660-541-388
pawel.kowalski@ump.edu.pl

Paweł Kowalski

Z-ca Kierownika ds. sportowych
 wykładowca
mgr Dominik Wiczyński

tel.506 159 042

dominik.wiczynski@ump.edu.pl

Hubert Loewenau 

                                                   

mgr Aleksandra Ambrosius

starszy wykladowca
tel. 505-126-816
aleksandraambrosius@ump.edu.pl

 

 

mgr Małgorzata Kubiak

starszy wykladowca
tel. 500-716-801
malgorzata.kubiak@ump.edu.pl

 

dr n. med. Małgorzata Kowalska

starszy wykladowca
tel. 602-886-858

małgorzata.kowalska@ump.edu.pl

 

 

 

 

 

   

 

 

dr n. med. Katarzyna Maciałczyk-Paprocka

starszy wykładowca
tel. 607-889-784
paprocka@ump.edu.pl

 

 

mgr Marlena Mielcarek

starszy wykladowca
tel. 604-918-608
mmielcarek@ump.edu.pl

 

 

  

 

 

dr. Monika Pietrzak

wykładowca

tel. 606 613 896

monika.ogorzala@wp.pl

 

 

    

 

 

mgr. Krzysztof Buszkiewicz 

instruktor
tel. 663 489 505
kbuszkiewicz@ump.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

Studium WFiS
ul. Marcelińska 25
60-802 Poznań
tel. 61 854 70 87
tel. 61 854 70 99