Sekcja koszykówki

TRENER
mgr Małgorzata Kubiak

Treningi

Kobiety
poniedziałek godz. 19,00 - 20,30
środa godz. 19,00 - 20,30

Mężczyźni
poniedziałek godz. 20,30 - 22,00
środa godz. 20,30 - 22,00