Sekcja siatkówki

Kobiety

TRENER 
mgr Helena Hasińska

Treningi
wtorek godz. 19,00 - 20,30
czwartek godz. 20,30 - 22,00

Mężczyźni

TRENER 
mgr Helena Hasińska

Treningi
wtorek godz. 20,30 - 22,00
czwartek godz. 19,00 - 20,30